Dancing in the (B)rain

Neurobiology of reward, stress & information processing in 22q11.2 deletion syndrome

Omslag Dissertatie Esther van Duin.jpg

Via deze online link is het totale proefschrift online te vinden.

Via deze online link zijn de stellingen behorend bij dit proefschrift te vinden.

Meer informatie over het 22q11.2 deletie syndroom is te vinden op de website van de stichting steun 22q11: www.steun22q11.nl

Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt een psychiatrische stoornis gedurende het leven, maar de oorzaken hiervan zijn vaak nog onbekend. Twee componenten die een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van psychische problemen zijn erfelijke risico factoren en omgevingsfactoren (nature en nurture). In dit interdisciplinaire promotieonderzoek is onderzoek gedaan naar de oorzaken van psychiatrische problemen en de rol die genetische en omgevingsfactoren hierbij spelen door onderzoek te doen bij een veel voorkomend genetisch syndroom (aanwezig bij 1 op de 2000/4000 mensen) wat een van de grootste risico’s vormt voor de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen: het 22q11.2 deletie syndroom (22q11DS). Mensen met 22q11DS missen een stukje erfelijk materiaal op de lange arm van chromosoom 22 wat ervoor zorgt dat er van ongeveer 50 genen maar 1 kopie aanwezig is in plaats van 2. In het onderzoek is gekeken naar de neurobiologische kenmerken van 22q11DS die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van psychiatrische problemen, zoals het genetisch materiaal en de werking en opbouw van de hersenen. Hierbij is gefocust op het ontstaan van psychotische stoornissen, aangezien de kans op het ontwikkelen van een psychotische stoornis 20 tot 30 keer verhoogd is in patiënten met 22q11DS. Omdat stressgevoeligheid en het reageren op positieve ervaringen (beloningsgevoeligheid) een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een psychose, is dit ook onderzocht bij mensen met 22q11DS. De resultaten van het onderzoek suggereren 1) een hyperdopaminerge toestand in het frontale gebied van de hersenen, 2) afwijkende beloningsgevoeligheid, 3) hypocortisolisme en 4) een verstoorde emotionele en biologische reactie op stress bij volwassenen met 22q11DS. Concluderend is ontdekt dat er afwijkingen zijn in de (neurobiologische) mechanismen voor beloning, stress en informatieverwerking in volwassenen met 22q11DS, wat verband zou kunnen houden met het hoge risico op het ontwikkelen van psychische problemen. Alle resultaten zijn te lezen in het proefschrift.